2021, Uutinen 08.10.2021 Paula Mikkola
-Tarvitaan pitkän tähtäimen suunnitelma ja paljon kokeiluja, jotta päästään pidempikestoisiin, kestävää yhteiskuntakehitystä koskeviin ratkaisuihin. Tämä oli Luulajan teknisen yliopiston professorin ja tutkijan Malin Lindbergin näkemys Folkverkstan-hankkeen oppimiskonferenssissa.

Lindbergin esitys sisältyi teemaan ”Sosiaalisten innovaatioiden kehittäminen, esimerkkinä Folkverkstan-hanke”. Siinä tarkasteltiin, miten kansalaisjärjestöt voivat kehittää innovatiivisia ratkaisuja yhteiskunnan haasteisiin.

-Yhteiskunnilla on monia haasteita, esimerkiksi ilmastonmuutokset, ylikuluttaminen, syrjintä, työttömyys, sairaudet sekä tällä hetkellä ajankohtainen korona-pandemia, Lindberg toteaa.

Uusia tapoja tarttua ongelmiin

Mitä näiden yhteiskuntahaasteiden ratkaiseminen vaatii?

-Uusia tapoja toimia ja käydä ongelmiin käsiksi. Tarvitaan enemmän ihmisten, organisaatioiden ja sektoreiden välistä yhteistyötä sekä sitä, että ne ihmiset, joita asia koskee, saavat olla mukana ratkaisujen etsimisessä, Lindberg sanoo.

Uusia sosiaalisia resursseja

Jotta tähän päästään ja sosiaalisia innovaatioita saadaan aikaan, tarvitaan sekä uusia sosiaalisia tavoitteita että yhteiskunnallista tukea.

-Sosiaaliset tavoitteet tähtäävät kansalaisten elinehtojen parantamiseen hyvinvoinnin, mukaan ottamisen ja itsemääräämisen kautta. Tähän tarvitaan yhteiskunnan varoja, joiden avulla luodaan uusia sosiaalisia käytäntöjä, yhteistyösuhteita ja rakenteita, Lindberg kertoo.

Uudelleenajattelua

Sosiaalisista innovaatioista Malin Lindberg nimeää esimerkkeinä reko-ryhmät, vapaa-ajanvälineiden pankit, paikalliset palvelupisteet ja Folkverkstan-hankkeen.

-Sosiaalisen innovaation määritelmä edellyttää, että toiminta edustaa uutta ajattelumallia, se toteutetaan uudessa paikassa tai uudella sektorilla. Toiminnan kannustimena ja visiona pitää olla uusi tapa ajatella asioita, Lindberg sanoo.

Yhteiskunnan vastuu

Yhteiskunta vastaa monista sosiaalisista toiminnoista, mutta siihen voi sisältyä rajoitteita.

-Kyse voi olla sisäisten rakenteiden puuttumisesta, puuttuvista tiloista ja resursseista. Toimintaan vaikuttavat julkisten tukien ja korvausten saanti. Myös valtion vastuu vaikuttaa osaltaan, Lindberg kertoo.

Valtion vastuu ja uusi sosiaalinen ajattelutapa toteutuvat eri tasoilla.

-Mikrotasolla kyse on ensin tarpeiden selvittämisestä, ideoinnista ja toiminnan käyntiin saamisesta. Sen jälkeen edetään ideoiden toteuttamiseen ja käytäntöön panoon, joiden kautta saavutetaan makrotasolla yhteiskunnallinen asenteen muutos, Lindberg kuvaa.

Kansantyöpaja Folkverkstan

Folkverkstan toimii mikro- ja makrotasoilla.

-Esiselvitys ja hankkeen kehittäminen tapahtui mikrotasolla. Sen jälkeen hankeideoiden käytäntöön panon ja toteuttamisen kautta pyritään saamaan aikaan makrotason muutos yhteisöissä ja yhteiskunnassa, Lindberg toteaa.

Vapaaehtoistyötä

Folkverkstan-hanketta, vapaa-ajanvälineiden pankkia ja muita sosiaalisia innovaatioita toteutetaan monella taholla aatteellisen toiminnan kautta, kansalaisjärjestöjen ja vapaaehtoisten voimin.

-Toiminta vaatii pitkäjänteisyyttä ja paikallista yhteistyötä. Meillä on esimerkiksi urheiluseuroja, jotka tekevät usein yhteistyötä kunnan kanssa toimintansa tukemiseksi. Folkverkstan ja muut sen kaltaiset innovaatiot toimivat samoin, Malin Lindberg sanoo.