2019, Uutinen 29.03.2019 Paula Mikkola
Pohjoiskalotin neuvosto hyväksyi seuraavan poliittisen julkilausuman kevätkokouksessaan Norjan Vesisaaressa: Kansallisten viranomaisten pitää tukea Pohjoiskalotin rajat ylittävän liikkuvuuden kasvuedellytyksiä Pohjoiskalotin neuvosto pitää valitettavana, ettei Pohjoiskalotin Rajaneuvonnan toimintaa tueta kansalliselta tasolta. Neuvosto odottaa kansallisten päättäjien tukevan rajat ylittävän liikkuvuuden kasvua siten, että Rajaneuvonnan taloudelliset toimintaedellytykset varmistetaan.

Pohjoiskalotin neuvosto piti kokouksensa 26.–27. maaliskuuta Norjan Vuoreijassa ja Vesisaaressa. Neuvoston jäseninä ovat Norjan pohjoisimmat maakunnat, Suomen Lappi ja Ruotsin Norrbotten. Pohjois-Norjan kokous päätti Finnmarkin maakuntahallinnon kaksivuotisen puheenjohtajuuskauden neuvostossa.

Pohjoiskalotilla on monia haasteita, jotka ovat maakunnille yhteisiä, esimerkiksi pitkät välimatkat alueen sisällä ja ulkopuolisille markkinoille, harva asutus ja viileä ilmasto. Lisäksi ikääntyvien osuus alueen väestöstä kasvaa koko ajan. Monilla työmarkkinoilla työvoiman kysyntä ja ammattitaitoisen työvoiman tarjonta eivät kohtaa. Toisaalta alueella on monia yhteisiä mahdollisuuksia, kuten luonnonvarojen saatavuus.

Pohjoiskalotilla on oma rajaneuvonta, jolla on toimipiste Tornio-Haaparannalla ja Skibotnissa (www.rajaneuvonta.fi) Rajaneuvonta välittää tietoa ja opastaa yksityisiä kansalaisia, yrityksiä ja organisaatioita, jotta rajat ylittävä toiminta olisi helpompaa. Jos jollakin on kysymyksiä naapurimaassa toimimisesta, Rajaneuvonta pystyy nopeasti ohjaamaan asiantuntevan tahon luo toisessa maassa. Rajaesteiden vähentäminen entisestään on ratkaisevaa pohjoisen rajat ylittävälle työvoiman liikkuvuudelle etenkin, jos halutaan kehittää yhteistä arktista osaamista.

Joka vuosi useat sadat henkilöt ottavat yhteyttä Rajaneuvontaan kysymyksin, jotka voivat koskea esimerkiksi työttömyysturvaa, veroja, sairausvakuutuksia, eläkkeitä tai yritystoimintaa toisessa maassa.

Pohjoiskalotin neuvosto on pettynyt siihen, ettei kansalliselta taholta tueta Rajaneuvonnan toimintaa. Jotta Pohjoiskalotin Rajaneuvonnan toiminnan taloudellinen perusta vahvistuisi ja sitä kautta rajat ylittävä liikkuvuus helpottuisi, Pohjoiskalotin neuvosto odottaa myös kansallisten viranomaisten osallistuvan toiminnan rahoittamiseen.