2020, Uutinen 08.01.2020 Paula Mikkola
Ammattitaitoisesta työvoimasta on valtava pula koko Pohjoiskalotin alueella, vaikka maiden välillä onkin jonkin verran eroja. Tämä tuli ilmi, kun Suomen ja Norjan edustajat kertoivat maidensa työmarkkinatilanteesta Tromssassa pidetyssä työvoiman liikkuvuutta käsitelleessä seminaarissa.

-Vaikka Pohjois-Suomen työttömyys on suhteellisen korkea, meillä on suuri pula ammattitaitoisesta työvoimasta, kertoi Suomen työ- ja elinkeinoministeriön neuvotteleva virkamies Outi Viljamaa.

Pohjois-Suomessa työvoiman tarve kasvaa useilla toimialoilla. Samaan aikaan ikääntyvien määrä kasvaa.

-Ikääntyvistä tulee koko ajan suurempi työvoimareservi. On tärkeää kotouttaa maahanmuuttajat yhteiskuntaamme niin, että he pääsevät nopeasti työmarkkinoille, Viljamaa sanoi.

Suomen hallitusohjelma

Vasta valittu Suomen hallitus on laatinut ohjelman työllisyyden parantamiseksi.

-Siinä esitetään lisää henkilökohtaisia palveluita ja elinkeinopalveluiden tukemista, kansainvälistä työvoiman rekrytointia ja koulutuksen lisäpanostusta, jotta yhä useammat pääsevät työmakkinoille. Myös kuntien pitää ottaa suurempi vastuu työllistämisen edistämisestä, Viljamaa kertoi.

Muutto työn perässä

Toinen työstettävä asia on henkilöstön rekrytoinnin parantaminen työpaikoilla.

-Siellä kyse voi olla työn vastaanottamisesta toisella paikkakunnalla, joko muutosta tai pendlaamisesta sinne, missä työpaikat ovat. Silloin on tärkeää saada perheen arki toimivaksi, asunnot ja koulut järjestettyä sekä puolisolle työpaikka, Outi Viljamaa totesi.

Hän näkee myös etätyömahdollisuuksien lisääntyneen.

-Meidän pitää hyödyntää digitaalista tekniikkaa. Monet voivat tehdä töitä kotona, vaikka työpaikka on muualla. Olemme kehittämässä digitaalisia työmarkkinoita, Viljamaa sanoi.

Loppukädessä kyse on eri tasojen välisestä yhteistyöstä.

-Meidän kaikkien pitää tehdä yhteistyötä työllisyysongelmien ratkaisemiseksi, Viljamaa totesi.

Vähemmän työttömiä

Tiina Keränen on johtajana Lapin TE-toimistossa, joka on julkinen työnvälitys- ja elinkeinopalveluiden järjestäjä Lapissa. Hän kertoi alueen työllisyysnäkymistä.

-Pohjois-Suomen työnhakijoiden määrä oli tämän vuoden elokuussa lähes 30 000 henkilöä. Se on 2700 vähemmän kuin vuosi sitten. Samaan aikaan vapaita työpaikkoja oli ilmoitettu 33 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Alueelle suunnitellaan isoja investointeja, muun muassa metsä-, metalli- ja kaivannaisteollisuuteen, ja ne kasvattavat entisestään työvoiman kysyntää, hän kertoi.

Rekrytointi on vaikeaa

Lapissa yhä useammat iäkkäät työntekijät ja useammat miehet kuin naiset ovat työttöminä. Samaan aikaan yritysten on yhä vaikeampaa löytää ammattitaitoista työvoimaa.

-Tänä vuonna lähes puolella Lapin yrityksistä on ollut rekrytointiongelmia. Vuonna 2015 yrityksistä 23 prosenttia kertoi kokeneensa ongelmia osaavan työvoiman etsimisessä, Keränen sanoi.

Ammattitaitoisen työvoiman tarve kasvaa sairaanhoidossa, sosiaalityössä, matkailussa ja autokorjaamoissa.

-Samaan aikaan tarvitaan vähemmän toimistosihteerejä, toimittajia, kuvataiteilijoita ja tietotekniikan tukihenkilöitä, hän kertoi.

Kampanja sosiaalisissa viestimissä

Lapin TE-toimisto on käynnistänyt House of Laplandin kanssa yhteishankkeen, jonka nimi on Work in Lapland (töitä Lapissa). Sen tavoitteena on saada yhä useampi kiinnostumaan Lapissa asumisesta ja elämisestä sekä houkutella useampia työnhakijoita etenkin kasvavalle matkailualalle. Hanke toteutetaan eri sosiaalisissa medioissa ja sen kohteena ovat etupäässä Espanjan, Kreikan, Portugalin, Kroatian, Ranskan ja Romanian alueiden asukkaat.

-Hanke on tavoittanut 1,3 miljoonaa sosiaalisen median käyttäjää ja lähes 29 miljoonaa katsojaa eri välineissä, Keränen kertoi.

Virtuaalinen rekrytointitapahtuma

Work in Lapland järjestää myös virtuaalisen rekrytointitapahtuman, joka toteutetaan suorana verkossa. Tilaisuus järjestettiin ensimmäisen kerran 2017 ja viimeisin 3. syyskuuta 2019.

-Se on kohtaamispaikka, johon osallistuvat Pohjois-Suomen matkailualan työnantajat ja eri maiden työnhakijat. Viimeisimmässä tapahtumassa oli mukana 26 yritystä, 1369 työnhakijaa ja haettavana 457 työpaikkaa. Tilaisuus tuotti 1856 työhakemusta ja 117 työhaastattelua, Keränen kertoi.

Osaajapula

Riikka M. Rytinki toimii markkinakoordinaattorina Tromssan NAV-toimistossa. Hän kertoi miten he pyrkivät rekrytoimaan työvoimaa Pohjois-Norjaan.

-Pohjois-Norjassa uutta työvoimaa etsivien yritysten määrä kasvaa koko ajan. Yhä useampi yritys kertoo, että heidän on ollut vaikeaa löytää ammattitaitoista työvoimaa. Jotkut palkkaavat siksi henkilöitä, joilla on alhaisempi ammattiosaaminen tai muodollinen koulutus kuin mitä oikeastaan tarvitaan, Rytinki kertoi.

Tulevaisuuden rekrytointitarpeet

Ammattitaitoisia osaajia tarvitaan erityisesti terveydenhoitoon, insinööritehtäviin, opetukseen, julkisen hallinnon tehtäviin sekä käytännön ammatteihin kuten kuljetuksiin, matkailuun ja ravintola-alalle sekä maan- ja talonrakennukseen.

Miltä rekrytointitarpeet näyttävät tulevaisuudessa?

-Työmarkkinoihin vaikuttavat muutamat trendit tulevaisuudessa. Niitä ovat väestönkehitys, väestön ikääntyminen, teknologian nopea muutos, globalisaatio ja siirtyminen käyttämään ympäristöystävällisempiä energialähteitä, Riikka M. Rytinki totesi.