2016, Arkisto 03.06.2016 hoyry
Pohjoiskalotin rajaneuvontaan runsaat 1700 yksityishenkilöiden, lähes 600 yritysten ja vajaat 900 organisaatioiden ja viranomaisten yhteydenottoa viime vuoden aikana.

Pohjoiskalotin neuvosto on vuodesta 2010 lähtien vastannut Pohjoiskalotin rajaneuvonnan kehittämisestä. Rajaneuvonnalla on kaksi toimipistettä, Torniossa ja Skibotnissa.

TornioHaaparannan toimipiste

Tornion toimipiste käsittelee ensisijaisesti Ruotsin ja Suomen välisiä rajaesteitä. -Viime vuonna Torniossa oli runsaat 1700 asiakaskontaktia ja Skibotnissa yli 2000, kertoi Riitta Leinonen esitellessään rajaneuvonnan vuosikertomusta Pohjoiskalotin neuvoston kokouksessa. Tornion yhteydenotoista 455 tuli yksityishenkilöiltä, 163 yrityksiltä ja 285 viranomaisilta ja organisaatioilta.

Suomesta tuli 53 prosenttia yksityishenkilöiden yhteydenotoista ja 47 prosenttia Ruotsista, pääosin Lapin ja Norrbottenin alueilta. Toimistossa kävi henkilökohtaisesti 139 asiakasta. Yleisimmin kysymykset koskivat työttömyysturvaa, verotusta, sairausvakuutuksia, työntekoa kahdessa maassa ja eläkkeitä.

Yritysten yhteydenotot lisääntyvät Torniossa

-Yrityksistä tulevat yhteydenotot lisääntyivät 75 prosenttia 2012-2013 ja vielä 60 prosenttia 2014-2015, Riitta Leinonen kertoi. Vuonna 2015 tapahtuneista yrityskontakteista 70 prosenttia tuli Suomesta ja 30 prosenttia Ruotsista. Toimistoon tulleista viranomais- ja organisaatiokontakteista useimmat tapahtuivat sähköpostin tai puhelimen välityksellä, mutta 22 virkamiestä vieraili myös paikan päällä.

Kaksi naista puolivartalo henkilökuvassa

Kuva: Kent Lidman

Erilaisia rajaestekysymyksiä 127 kappaletta

TornioHaaparannan toimipiste rekisteröi 127 eri rajaesteasiaa vuonna 2015. Näistä 84 koski yksityishenkilöitä, 35 yrityksiä ja 8 viranomaisia tai organisaatiota. Esiin tulleista rajaesteistä neljä on edelleen lähetetty Rajaesteneuvoston käsiteltäväksi. Paikallisesti on onnistuttu löytämään ratkaisu yhteen rajaesteeseen, joka koski arvokuljetuksia valtion rajan yli Haaparannan ja Tornion välillä.

Skibotnissa 2188 yhteydenottoa

Rajaneuvonnan Skibotnin toimipiste käsittelee pääosin Norjan ja Suomen tai Ruotsin välisiä rajaesteitä. Vuoden 2015 aikana yhteydenottoja oli 2199, joista 54 prosenttia tuli yksityishenkilöiltä, 19 prosenttia yrityksiltä ja 27 prosenttia organisaatioilta ja yrityksiltä. Suomesta otettiin eniten yhteyttä eli 58 prosenttia kontakteista. 
-Yksityishenkilöiden kohdalla kyselyt koskivat useimmin työoikeudellisia kysymyksiä, esimerkiksi lomautuksia ja päivärahoja, sekä henkilöllisyystodistuksia, väestörekisteriä ja verokorttia, Riitta Leinonen kertoi.

Yrityksistä useimmat halusivat tietoja siitä, miten käynnistää uusi yritys ja rekisteröidä se, rahoitusta, yhteysverkostoja, verotusta ja työvoiman hankkimista. Rajaesteissä tärkeä kysymys oli työkoneiden arvonlisävero Norjan ja Ruotsin tai Suomen välillä. Skibotnin toimipiste rekisteröi vuonna 2015 neljä aivan uutta rajaestettä.