2020, Uutinen 12.03.2020 Paula Mikkola
-Norjan, Suomen ja Ruotsin pääministereiden pitäisi laatia periaatejulistus siitä, että Pohjoiskalotista tehdään Euroopan integroitunein alue. Pohjoiskalottiyhteistyö on tärkeää, koska me pohjoisen alueet täydennämme toisiamme aluetasolla. Näin vaatii Pohjoiskalotin neuvoston edellinen puheenjohtaja Remi Strand Finnmarkista.

Hän esitti näkemyksensä Norjan ulkoministerille ja kuntaministerille, kun Norjassa järjestettiin kuuleminen maan pohjoisten alueiden politiikasta.

Lisää rahaa

Remi Strand nosti esiin Pohjoiskalotin neuvoston toiminnan merkityksen.

-Rajaestetyötä pitää laajentaa ja tehostaa. Pohjoiskalotin neuvostolle ja sen alaiseen toimintaan pitää myöntää enemmän rahaa, hän vaati.

Vuorovaikutusta

Strandin mielestä pohjoisten alueiden politiikan tulee olla vuorovaikutusta täällä pohjoisessa asuvien, kansallisten viranomaisten ja keskushallinnon välillä.

-Siihen on monta syytä. Hyvin toimiva pohjoisten alueiden politiikka ottaa huomioon sekä alueellisen että kansallisen näkökulman, Strand totesi.

Pohjoiskalottiyhteistyön modernisointi

Remi Strand toteaa, että Pohjoiskalottiyhteistyön pohja luotiin yli 50 vuotta sitten.

-Siihen aikaan Pohjoiskalottiyhteistyö oli innovatiivista ja tehokasta. Euroopan valtioiden välinen yhteistyö on niistä ajoista muuttunut. Norjan uuden pohjoisten alueiden politiikan pitäisi uudistaa Pohjoiskalotin alueen yhteistyön edellytyksiä niin, että Europan neljän perusvapauden toteutuminen varmistuisi myös täällä. Pohjoiskalotin alueellista itsenäisyyttä pitäisi vahvistaa, hän sanoi.