Uutinen 25.05.2022 Paula Mikkola
-Pohjoismainen yhteistyö on tärkeämpää kuin koskaan aikaisemmin. Tarvitsemme uusia käytännön ideoita yhteistyön kehittämiseen. Tämän sanoi Suomen Pohjola-Nordenin uusi pääsihteeri Tove Ekman, kun hän osallistui muiden Föreningen Nordenin pääsihteereiden kanssa Bodenin Pohjoiskalottikonferenssiin.

Tove Ekmanin lisäksi mukana olivat Norjan Foreningen Nordenin varapääsihteeri Rune Carlsson ja Ruotsin Föreningen Nordenin pääsihteeri Josefin Carlring.

Pandemia herätti

Rune Carlsson totesi, että koronan aikana Pohjolan suljetut rajat toimivat herättäjinä.

-Mielenkiinto toimintaamme kohtaan on kasvanut. Norjan Foreningen Nordenin jäsenmäärä kasvoi 18 % pandemian aikana. Kansalaiset eivät halua suljettuja rajoja. Meidän pitää huolehtia pohjoismaisen yhteistyön jatkumisesta eri sektoreilla, esimerkiksi kulttuurin, kielen, työssäkäynnin ja muilla aloilla. Meidän pitää edistää pohjoismaista yhteistyötä ja vaatia myös poliitikkoja panostamaan siihen, Carlsson sanoi.

Kansalaisten välistä yhteistyötä

Josefin Carlring korosti kansalaisten välisen yhteistyön merkitystä.

-Mielestämme kansalaisten tiedon ja kokemusten vaihtoa rajojen yli tarvitaan ja pyrimme aktiivisesti edistämään sen toteutumista. Ihmisillä pitää olla mahdollisuus tavata toisiaan ja tehdä yhteistyötä keskenään. Me olemme se ”sidosaine”, joka osoittaa, että me Pohjolan kansalaiset kuulumme yhteen, hän totesi.

-Tavoittelemme unelmaa, jossa kaikki rajat on purettu ja meillä on Pohjola, joka kuuluu yhteen, Carlsson sanoi.

Kohtaamispaikkoja

-On tärkeää, että Pohjolan nuoret ja aikuiset tapaavat toisiaan. Meidän tehtävämme on luoda kohtaamispaikkoja sitä varten. Ne eivät synny itsestään, Tove Ekman totesi.

Josefin Carlringin mielestä on luontevaa, että Pohjola tekee yhteistyötä kaikilla aloilla.

-Me kaikki haluamme lapsillemme suotuisat kasvuedellytykset, hyvän koulutuksen ja työpaikan. Tällaisten asioiden edistämiseksi meidän pitää tehdä yhteistyötä rajojen yli Pohjoismaiden välillä.

Arjen turvallisuus

Pohjoismaiden neuvoston varapresidentti Lulu Ranne korosti videotervehdyksessään sitä, miten tärkeää on varmistaa kestävä ja turvallinen arki kaikille Pohjolan asukkaille. Ranne on itse kotoisin Haaparannalta.

-Panostamme Suomen puheenjohtajuuskaudella vihreän, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävän Pohjolan rakentamiseen. Edistämme kiertotaloutta, kestävää maataloutta, kansanterveyttä ja Pohjoismaiden rajat ylittävää koulutusta ja tutkimusta, hän kertoi.

Riippumattomuus Venäjästä

Lulu Ranne kertoi Pohjoismaiden neuvoston tuominneen jyrkästi Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan.

-Tästä syystä ei ole kestävää, jos Venäjä pitää meitä jatkuvasti otteessaan. Meidän pitää kaikin keinoin pyrkiä irtautumaan Venäjästä ja venäläisestä energiasta. Pohjola tarvitsee lisäksi yhteisen kyberstrategian sekä vankemman varautumis- ja huoltoasteen, hän totesi.

Pohjoismaiden neuvosto täyttää tänä vuonna 70 vuotta.

-Pyrimme tehostamaan toimintaa, josta syntyy lisää pohjoismaista hyötyä. Toteutamme Agenda 2030:n tavoitetta, jonka mukaan Pohjolasta tulee maailman yhtenäisin ja kestävin alue. On tärkeää, että Pohjola esiintyy maailmalla yhteisellä äänellä, Lulu Ranne sanoi.

Rajaton Pohjola

Ranne pitää Pohjolan rajattomuutta tärkeänä.

-Raja-alueiden yhteistyö kärsi korona-pandemiasta. Pitää varmistaa, ettei sama koskaan toistu ja että kaikki rajaesteet poistetaan. Kaikkien, niin kansalaisten kuin yritystenkin, pitää pystyä liikkumaan vapaasti rajojen yli. Meidän pitää huolehtia, ettei uusia rajaesteitä synny. Norden-yhdistysten toiminta ja rajat ylittävä yhteistyö ovat kullan arvoisia, Ranne totesi lopuksi.

Kent Lidman