Uutinen 14.10.2022 Paula Mikkola
-Ei ole mitään rajoja, ainoastaan monia mahdollisuuksia kehittää pohjoismaista yhteistyötä. Pohjolassa on suunnattomasti potentiaalia, sanoi Pohjoismaiden neuvoston varapresidentti Lulu Ranne puheessaan Tromssan tulevaisuusseminaarissa.

Lulu Ranne toimii myös puheenjohtajana Pohjoismaiden neuvoston rajaesteryhmässä, joka edistää vapaata liikkuvuutta Pohjolassa.

 

Houkutteleva Pohjoiskalotti

Ranteen mielestä nyt, jos koskaan pohjoismaista yhteistyötä pitää kehittää.

-Pohjoiskalotin vetovoima kasvaa, kun toimimme yhdessä. Pandemia aiheutti pohjoismaiselle yhteistyölle ison kriisin, mutta muitakin kriisejä oli näkyvissä jo ennen sitä, Ranne totesi.

Juhlii 70. toimintavuotta

Pohjoismaiden neuvosto täyttää 70 vuotta ja tänä vuonna Suomi toimii sen puheenjohtajana. Neuvostoon kuuluu jäseninä 87 parlamentaarikkoa eri Pohjoismaista. Neuvoston päätökset ovat suosituksia Pohjoismaiden hallituksille.

-Työ ei saa jäädä paikoilleen vaan sitä pitää koko ajan kehittää. Viime vuosina puolustus- ja ulkopoliittiset kysymykset ovat saaneet yhä enemmän tilaa etenkin nyt, kun Ukrainan sota jatkuu. Neuvosto on ottanut selkeän Ukrainaa tukevan kannan ja tuominnut Venäjän hyökkäyksen. Olemme Ukrainan tukena niin pitkälle, kuin mahdollista, Ranne kertoi.

Pohjolassa 30 miljoonaa asukasta

Pohjolassa on nyt liki 30 miljoonaa asukasta.

-Ukrainan sota sekä Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyys lähentävät meitä. Pyrimme varmistamaan kaikille Pohjolan asukkaille turvallisen arjen. Mitään rajoja ei pidä olla olemassa, Ranne sanoi.

Syvennetään pohjoismaista yhteistyötä

Suomen puheenjohtajuuskaudella Pohjoismaiden neuvostossa pyritään mm. syventämään Pohjoismaiden yhdentymistä, poistamaan rajaesteitä ja löytämään uusia yhteistyön työkaluja.

-Luomme myös yhteisen pohjoismaisen kriisistrategian. Emme saa enää lähteä kukin omille teilleen, kuten pandemian aikana tapahtui, Ranne totesi.

Rajaton Pohjola

Kuten aikaisemmin jo olemme kertoneet, Pohjoismaiden tärkeimpänä visiona on olla maailman kestävin ja yhtenäisin alue vuoteen 2030 mennessä.

-Se tarkoittaa rajatonta Pohjolaa, jossa kaikki elävät vapaudessa. Ulkoiset rajat suojaavat meitä, kuten Suomen raja Venäjään päin. Meidän pitää myös tehdä yhteistyötä jengirikollisuuden, huumeiden kaupan ja muun rajat ylittävän rikollisuuden pysäyttämiseksi. Yhden tutkimuksen mukaan 45 % Pohjolan asukkaista pitää rikollisuuden torjuntaa yhtenä tärkeimmistä yhteistyökysymyksistä, Ranne kertoi.

Arkista käytännön yhteistyötä

Hän pitää myös käytännön arjen pohjoismaista yhteistyötä erittäin tärkeänä.

-Se voi tarkoittaa esimerkiksi yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen koulutusyhteistyötä, ammattipätevyyksiä ja niiden vaatimuksia. Siinä on kyse myös korkealaatuisesta pohjoismaisesta hyvinvointimallista, monista julkisista palveluista ja työttömyyden hillitsemisestä. Pohjoismaiden neuvostolle on tärkeää saada kansalaisilta tietoa siitä, mitä ruohonjuuritasolla tapahtuu ja mikä Pohjolassa asuville ihmisille on tärkeää, Ranne sanoi.

Pohjoismaiden neuvosto on parhaillaan laatimassa mm. yhteistä kyberstrategiaa.

-Se kohdistuu ymmärrettävistä syistä nyt pääasiassa Venäjän suuntaan, Ranne totesi.

Kent Lidman