2021, Uutinen 04.03.2021 Paula Mikkola
-Pidämme Interreg Auroraa alueellisena puitekehyksenä, jonka kautta saamelaisyhteisöä ja –arvoja voidaan kehittää, sanoi Saamelaisneuvoston hankevetäjä Elle Merete Omma puheessaan Interreg Auroran nettiseminaarissa.

Elle Merete Omma kertoi saamelaisten kokemuksista otsikolla ”Uusia mahdollisuuksia Saamenmaalle: rajat ylittävän yhteistyön merkitys sekä kokemuksia aikaisemmasta ohjelmasta ja hankkeista”.

Saamelaiset arvot

Omman lähtökohtana on, että EU:n koheesiopolitiikka on käytännössä myös saamelaispolitiikkaa.

-Interregissä on kysymys yhteistyöstä ja rakenteista, inhimillisestä pääomasta ja rahoituksesta. Saamelaisia arvoja pitää ymmärtää ja saamelaisten ongelmiin on suhtauduttava vakavasti, Omma sanoi.

Puutteita tiedoissa

Hän painottaa, miten tärkeää on täyttää ne tiedon puutteet, joita EU:lla on saamelaisista.

-Yhteiset työmarkkinat ovat meille tärkeä painopiste. Tavoitteena on rakentaa saamelaista osaamista ja tulevaisuutta sekä lisätä tietoisuutta saamelaisista ja saamelaisista arvoista, Omma totesi.

Saamelaisten toimintaa

Menossa olevassa ”EU:n ja Saamenmaan välisen tiedonpuutteen korjaaminen” Interreg-hankkeessa panostetaan neljään osa-alueeseen:

  • Harjoitteluohjelma
  • Harjoittelijoiden kurssit
  • EU-Sapmi ajatushautomo (think tank)
  • EU:n saamelaisviikko 2022.

EU-osaaminen

Harjoitteluohjelmassa tehdään töitä mentoreiden kanssa, jotka ovat erikoistuneita eri osa-alueille, esimerkiksi kulttuuriin tai ympäristöasioihin. Ohjelman puitteissa osallistujat voivat

oppia toisiltaan.

Ajatushautomossa eri alojen asiantuntijat jakavat näkemyksiä keskenään. Hautomoon kuuluu joka maasta kaksi EU-kysymysten parissa toimivaa asiantuntijaa.

EU-viikko

-Tavoitteena on myös parantaa saamelaisasioiden tuntemista EU:ssa. Sitä varten suunnittelemme saamelaisen viikon järjestämistä Brysselissä 2022. Silloin tuomme esiin saamelaiskulttuuria monista eri näkökulmista, Omma kertoi.