2019, Uutinen 31.05.2019 Paula Mikkola
– Raja-alueiden yhteistyö on meille erittäin tärkeää sekä Ruotsin että Suomen kanssa. Näin kertoo June Berg-Sollund Narvikin elinkeino- ja kehityskeskus Futurumista Pohjoiskalotin Rajaneuvonnan järjestämässä elinkeinohankkeen seminaarissa Narvikissa.

Seminaarin teemana oli ”Rajatonta elinkeinoelämää” ja päivän aiheena ”Narvikin alue – rajatonta kaupankäyntiä ja yritystoimintaa yli 100 vuotta”.

– Narvikin alueella on ollut rajat ylittävää yhteistyötä jo yli sadan vuoden ajan, ja me panostamme täällä rajattomaan elinkeinoelämään. Vuosien aikana meillä on ollut lukuisia yhteistyöprojekteja. Moni niistä on liittynyt rautatiehen, toteaa June Berg-Sollund .

 

Laajempi Narvikin alue

Norjassa meneillään olevassa kuntauudistuksessa Tysfjord, Ballangen, Tjeldsund ja Evenes yhdistyvät Narvikiin ja muodostavat yhdessä suuremman alueen.

– Futurum on alueellisen kasvun veturi ja pyrkii lisäämään työpaikkojen ja väestön määrää Narvikissa ja koko alueella. Tulemme toimimaan koko alueella, emme pelkästään Narvikissa, sanoo Berg-Sollund .

Futurumilla on läheinen kytkentä Narvikin kuntaan ja voi sen vuoksi saada kunnallista aluetukea elinkeinoelämän kehittämiseen.

– Se on suuri etu. Esimerkiksi Suomessa meillä ei ole samanlaista mahdollisuutta, toteaa Pohjoiskalotin neuvoston pääsihteeri Paula Mikkola.

Uutta teknologiaa ja vihreään tuotantoon siirtymistä

Futurumin työskentelyä ohjaa Ofotenin strateginen elinkeinosuunnitelma vuosille 2018–2021. Siinä painopisteinä ovat uusi teknologia ja innovaatiot, vihreä tuotanto, digitalisaatio ja osaaminen.

Pääasiassa panostetaan seuraaviin sektoreihin: kuljetus, logistiikka ja liikkuminen, puolustusvoimat, matkailu, mereen perustuvat ”siniset” elinkeinot sekä energiatalous ja uusiutuva energia.

– Digitalisaatio on tärkeä osa-alue Pohjoiskalotin kaikissa kolmessa maassa. Ajattelemme ympäristöä ja panostamme vihreisiin ja sinisiin elinkeinoihin. Osaamisen kehittäminen on niin ikään tärkeää. Narvikin yliopisto tekee aktiivista yhteistyötä Luulajan teknillisen yliopiston kanssa, toteaa June Berg-Sollund .

Kasvava liikenteen solmukohta

Liikenteen ja logistiikan osalta Narvik tulee olemaan Pohjois-Norjan suurin ja nopeimmin kasvava liikenteen solmukohta.

– Ofotenin radalla ei tulla kuljettamaan ainoastaan malmia. 60 prosenttia kaikista rautateitse kuljetettavista tavaroista Norjassa kulkee Narvikin kautta, ja Saltfjelletin pohjoispuolelle 70 prosenttia kaikista päivittäistavaroista kuljetetaan Ofotenin rataa pitkin. Tarvitsemme pidemmälle menevää raja-alueyhteistyötä Ruotsin ja Suomen kanssa kuljetusten kehittämisessä. Panostamme rautatieliikenteen kapasiteetin lisäämiseen, kertoo June Berg-Sollund .

Selkeää yhteistyötä

Narvik panostaa myös maantiekuljetusten kehittämiseen E6- ja E10-valtateillä, jäättömiin satamiin ja alueen lentokenttään, jossa on yksi Norjan pisimmistä kiitoradoista.

– Narvikin, Kiirunan ja Jällivaaran kunnilla on menossa yhteinen Interreg-hanke, jossa haluamme selkiyttää rajat ylittävää yhteistyötä. Tässä kohtaa Jällivaaralla on jo selvä tavoite, mutta Kiirunan tavoitteet eivät vielä ole varmistuneet, sanoo June Berg-Sollund .

 

Puolustusvoimien kehitys

Puolustusvoimat ovat investoivat alueella varuskuntien kehittämiseen, resurssien laajempiin käyttömahdollisuuksiin ja puolustusvoimien alihankintaketjujen rakentamiseen.

– Puolustusvoimat ovat kehittämässä uutta teknologiaa ja uusia materiaaleja sekä hankkimassa uutta puolustuskalustoa, kertoo Berg-Sollund .

Tärkeä matkailuelinkeino

Matkailu on tärkeä elinkeino Narvikin alueelle. Narvikia kehitetään kestävänä ja elinvoimaisena matkakohteena. Siihen sisältyvät muun muassa Narvikfjellet, Arctic Railway charterjuna Ofotenin radalle sekä kaupan ala ja kulttuurielämä.

– Täällä matkailuelinkeinon yhteistyön koordinointi eri toimijoiden kesken on koko alueelle tärkeää, June Berg-Sollund painottaa.

Siniset elinkeinot

Narvikille merkittäviä ovat myös siniset elinkeinot. Kehittämiseen sisältyvät muun muassa merialueiden kartoitus ja yhteistyö Ofotenin alueneuvoston kanssa, pohjoisen meriruoan kuljetus- ja logistiikkahankkeet, kalatalouden ja sen toimittajien keskinäinen yhteistyö ja verkostot sekä merenkäyttöön liittyvä teknologia.

– Siniset elinkeinot ovat piristysruiske koko yhteiskunnalle. Investoimme uuteen teknologiaan ja vihreämpiin ratkaisuihin, kertoo Berg-Sollund .

Älykkäitä energiaratkaisuja

Energiantuotannon alalla Narvik pyrkii käyttämään enemmän uusiutuvaa energiaa ja panostamaan vetyenergiaprojekteihin sekä älykkäisiin energiaratkaisuihin.

– Alueellamme on aktiivisia energiantuottajia sekä käyttämätöntä energiaa, jota voidaan hyödyntää. Lähtökohtanamme on myös laatia älykkäitä strategioita, hyödyntää digitalisaatiota sekä työskennellä ja ajatella fiksusti. Koska meillä ei ole öljyvarantoja, joten emme työskentele raakaöljyn tai maakaasun tuotannon parissa, sanoo June Berg-Sollund .