2018, Uutinen 24.05.2018 Paula Mikkola
Mitä mahdollisuuksia ja esteitä liittyy yritysten haluun toimia rajat ylittävästi Norjan ja Ruotsin välillä? Tämä oli teemana Norjan Mo i Ranassa järjestetyssä seminaarissa, johon osallistui viitisenkymmentä henkilöä, enimmäkseen pienten ja keskikokoisten yritysten edustajia.

Tapahtuman järjestivät MidtSkandian komitea, Pohjoiskalotin Rajaneuvonta ja Rajamahdollisuuksia Interreg-hanke. Järjestäjien lisäksi yhteistyössä olivat mukana Norja-Ruotsi rajaneuvonta, Ranan kehittämisyhtiö, Storuman kunta, Innovasjon Norge ja Norjan tullilaitos.

Rajattomat työmarkkinat

Rajamahdollisuuksia –hankkeen päätavoitteena on luoda rajattomat, yhtenäiset työmarkkinat 1600 kilometrin pituiselle Norjan ja Ruotsin väliselle rajalle. Hanke käynnistyi syyskuussa 2016 ja päättyy ensi vuoden elokuussa. Päärahoittajana on Norja-Ruotsi rajat ylittävän yhteistyön Interreg-ohjelma. Hankebudjetti on 1,4 miljoonaa euroa.

-Olemme työskennelleet jo 15 vuoden ajan auttaen pääasiassa yksityishenkilöitä Norjan ja Ruotsin välisissä rajaesteissä. Yritysten kiinnostus avun saamiseen on kasvanut koko ajan ja sitä varten käynnistimme tämän hankkeen, kertoi Norja-Ruotsi rajaneuvonnan Kjell Olsén.

Hankkeen tavoitteet

Rajamahdollisuuksia –hankkeella on neljä päätavoitetta:

  • lisätä yritysten mahdollisuuksia laajentaa esteettömästi markkinoitaan Ruotsin ja Norjan välillä,
  • koordinoida ja strukturoida elinkeinoelämän rajaesteiden vähentämiseksi tehtävää työtä Ruotsin ja Norjan välillä,
  • poistaa asenteista johtuvia yritysten rajaesteitä korostamalla yhteistyön mahdollisuuksia ongelmien ja esteiden sijasta rajat ylittävässä toiminnassa
  • vähentää ja käsitellä muodollisia ja epämuodollisia yritystoiminnan rajaesteitä koko Ruotsin ja Norjan välisellä rajalla, esimerkiksi sopimalla selkeä työnjako Norja-Ruotsi rajaneuvonnan ja pohjoismaisten rajayhteistyökomiteoiden välille.    -Olemme jo jonkin verran edenneet rajayhteistyöorganisaatioiden kanssa. Tästä syystä olemme myös täällä jakamassa asiasta tietoa ja kertomassa mahdollisuuksista, Olsén sanoi.
  • Elinkeinoelämälle opastusta Pohjoiskalotilli
  • Pohjoiskalotin Rajaneuvonta on mukana saman sisältöisessä Interreg Pohjoisen hankkeessa, josta on kerrottu uutisissa aikaisemmin. Hankkeen nimi on Elinkeinoelämälle suunnattujen palveluiden kehittäminen Pohjoiskalotin Rajaneuvontaan. – Opastamme yrityksiä pääasiassa Norjan Nordlannin, Tromssan ja Finnmarkin maakunnissa, Suomen Lapissa ja Ruotsin Norrbottenin läänin alueella. Pohjoiskalotin Rajaneuvontaan on alusta lähtien tullut paljon kysymyksiä yrityksiltä ja siksi käynnistimme tämän hankkeen, kertoi Pohjoiskalotin Rajaneuvonnan Skitbotnin toimipisteen Riitta Leinonen.
  • Vientitoiminnan lisääminen
  • Tarkoituksena on viennin kasvattaminen ja yritysten rajat ylittävän toiminnan lisääminen.  -Pyrimme siihen, että yritysten opastuksesta ja tiedottamisesta tulee pysyvä osa rajaneuvonnan toimintaa hankkeen päättymisen jälkeen, Riitta Leinonen kertoi.
  • Hankkeella on muitakin tärkeitä tavoitteita.
  • -Pyrimme rakentamaan asiantuntijaverkoston, jonka avulla pystymme nopeasti auttamaan rajat yli toimivien yritysten työtä. Tavoitteena on kehittää malli, jonka avulla tarvittavaa ja oikeaa tietoa välitetään yrityksille. Se voi olla ensimmäinen askel, jonka tuella alueen pienet ja keskisuuret yritykset uskaltavat lähteä rajan yli toisen maan markkinoille, ja tätä kautta kasvattaa vientiä ja lisätä yhteistyötä naapureiden kanssa, Riitta Leinonen sanoi.