2019, Uutinen 12.05.2019 Paula Mikkola
Pohjoiskalotin Rajaneuvonnan vakaa ja pitkäkestoinen rahoitus on toiminnalle iso ja tärkeä kysymys. Pohjoiskalotin neuvosto oli tästä yksimielinen, kun se keskusteli Rajaneuvonnan tulevasta toimintastrategiasta vuosille 2020-2027 Vesisaaren kevätkokouksessa.

Keskustelun pohjana olivat ne ehdotukset, joita kirjattiin muistiin Rajaneuvonnan strategiaseminaarissa viime vuoden elokuussa Tromssassa (tästä on raportoitu uutisissa aikaisemmin).

Rajakysymysten osaamiskeskus

Seminaarissa päätettiin, että Rajaneuvonta on rajakysymysten osaamiskeskus ja resurssi. Rajaneuvonta opastaa yksityisiä kansalaisia, yrityksiä ja organisaatioita rajat ylittävää toimintaa koskevissa asioissa. Rajaneuvonta hankkii ja välittää tietoa valituille kohderyhmille. Se käsittelee rajaesteitä nopeasti ja tehokkaasti sekä auttaa hyödyntämään sitä yhteistä osaamista, jota löytyy Rajaneuvonnan rakentamasta vastuuviranomaisten verkostosta.

Kohderyhmät

Rajaneuvonta on viranomaisille lisäresurssi sekä rajaesteiden ja rajakysymysten aktiivinen asiantuntija poliitikkojen ja viranomaisten käyttöön.

Rajaneuvonnan toiminnan kohderyhmiin kuuluvat yksityishenkilöt, yritykset ja elinkeinoelämä, viranomaiset, tiedotustoimistojen pohjoismainen verkosto sekä poliitikot.

Toiminnan työkaluina käytetään henkilökohtaista opastusta, chattia, tiedotustilaisuuksia ja teemapäiviä, kotisivulla julkaistuja uutisia ja suurta yhteysverkostoa. Rajaneuvonta on helposti tavoitettavissa, välittää tietoa, auttaa kieli- ja lomakekysymyksissä. Rajaneuvonta säästää viranomaisten aikaa ja rahaa, kerryttää osaltaan osaamista ja luo synergiaetuja. Rajaneuvonta vahvistaa osaltaan pohjoismaista identiteettiä ja auttaa luomaan kontakteja poliitikkoihin.

Kolme maata, kolme kieltä

Päivi Koivupalo työskentelee Pohjoiskalotin Rajaneuvonnan TornioHaaparannan toimipisteessä.

-Pohjoiskalotin Rajaneuvonta palvelee kolmea maata kolmella kielellä. Päivittäisiin tehtäviimme kuuluu tiedonvälitys, rajaesteiden kartoittaminen ja poistaminen sekä asianomistajien ja viranomaisten välisen yhteydenpidon välittäminen ja koordinointi. Autamme kyselijöitä hyvin erilaisissa asioissa, esimerkiksi eläkeasiat, opiskelukysymykset, lapsilisät, perintö- ja muut asiat, joihin liittyy vähintään kaksi Pohjoismaata, hän kertoi.

Haasteita

Mitkä ovat Rajaneuvonnan toiminnan suurimpia haasteita?

-Toiminnan jatkuvuuden varmistaminen ja pitkäkestoisen rahoituksen saaminen ovat suurimpia haasteita, Koivupalo totesi.

– Rajaneuvonta vaikuttaa osaltaan valtioiden rajat ylittävän liikkuvuuden kasvuun, sanoi Pohjoiskalotin Rajaneuvonnan Storfjordin toimipisteen Riitta Leinonen.

Tuo esiin rajaesteitä

Pohjoiskalotin Rajaneuvonta pyrkii nostamaan aktiivisesti esiin havaittuja rajaesteitä.

-Osallistumme aktiivisesti yhteispohjoismaiseen rajaestetyöhön, jota Pohjoismaiden ministerineuvoston sihteeristö koordinoi. Olemme mukana Rajaesteneuvoston kansallisissa esikokouksissa. Tilaamme tutkimuslaitoksilta rajaesteitä koskevia selvityksiä ja olemme mukana niiden tekemisessä. Tuorein selvitys koskee rajankävijöiden, jotka asuvat yhdessä maassa ja käyvät työssä toisessa maassa, kokemia rajaesteitä, Leinonen kertoi.

Tuula Ajanki toimii Interreg-hankkeessa, joka kehittää elinkeinoelämälle suunnattuja palveluita Pohjoiskalotin Rajaneuvonnan yhteyteen.

-Hanke päättyy tänä keväänä. Olemme tavoittaneet hankkeen aikana monia yrittäjiä, jotka ovat tarvinneet Rajaneuvonnan apua, hän kertoi.

Hankkeen tuloksista kerrotaan uutisissa lisää myöhemmin.

Pohjoiskalotin yhteinen ääni

Lapin liiton Mika Riipi piti Rajaneuvonnan toiminnan kehittämistä tärkeänä.

-Pitkän tähtäimen rahoituksen varmistaminen on keskeinen kysymys, jotta toimintaa voidaan jatkaa. On tärkeää kehittyä eikä koko ajan tehdä samaa. Meidän täällä pohjoisessa pitää puhua yhteisellä äänellä Helsingin, Oslon, Tukholman ja Brysselin päättäjille. Pohjoiskalotin Rajaneuvonnan pitää rakentaa oma imago ja tuotemerkki, hän sanoi.

Alueellinen näkökulma arvokas

Region Norrbottenin Glenn Berggård piti Pohjoiskalotin Rajaneuvonnan vahvuutena paikallista ja alueellista näkökulmaa.

-Pohjoiskalotti on Pohjolassa ainoa alue, jossa kolmen valtion rajat kohtaavat. Siksi on tärkeää, että toiminnan taloudellinen pohja varmistetaan, hän totesi.

Ainutlaatuinen palvelu

Lapin ELY-keskuksen Jaakko Ylinampa korosti Pohjoiskalotin Rajaneuvonnan toiminnan ainutlaatuisuutta.

-Sitä neuvontaa, mitä Rajaneuvonnasta saa, ei saa mistään muualta, hän painotti.

Nordlannin maakuntahallinnon Ingelin Noresjö oli samaa mieltä.

-Rajaneuvonnan toiminnan jatkuvuuden varmistaminen on erittäin tärkeä asia, hän sanoi.