2018, Uutinen 03.01.2018 Paula Mikkola
Pohjolan ja Euroopan kunnat ja maakunnat voivat rajat ylittävällä yhteistyöllä kehittää ratkaisuja yhteisiin haasteisiin.

Rajayhteistyö on entistä keskeisempää poliittisella agendalla. Se on tärkeää kansallisella ja aluetasolla, mutta myös globaalisti, totesi Norjan Kunta- ja uudistusministeriön valtiosihteeri Grete Ellingsen avauspuheessaan Pohjoiskalotin neuvoston 50-vuotisjuhlassa.

Vesisaaren maakuntasaliin oli kokoontunut runsaat 50 kuulijaa juhlaseminaariin, jossa mukana oli myös monia tiedotusvälineiden edustajia. Norjan NRK raportoi tapahtumasta iltalähetyksessään.

Yhteistyön tärkeys

Grete Ellingsen korosti Pohjoiskalotin arktista osaamista ja sen merkitystä.

-Pohjoiskalotin neuvosto ja pohjoismaiset rajayhteistyöorganisaatiot ovat tärkeitä pohjoismaisessa yhteistyössä. Ne tuntevat alueensa ja kehittävät yhteistyötä rajojen yli. Uusi aluepoliittinen yhteistyöohjelma antaa paikallisille ja alueellisille toimijoille hyvät vaikuttamismahdollisuudet. Alueellisten verkostojen rakentaminen Pohjoismaiden rajojen yli on tärkeää.

Lisäksi Ellingsen korosti myös rajat ylittävän saamelaisyhteistyön merkitystä pohjoismaisen saamelaissopimuksen näkökulmasta.

Rajaesteiden poistaminen

Finnmarkin maakuntahallinnon puheenjohtaja Ragnhild Vassvik totesi avauspuheessaan, että yksi Pohjoiskalotin neuvoston tärkeimmistä tehtävistä on rajaesteiden poistaminen.

-Pohjoiskalotin neuvostolla on tärkeä osuus eurooppalaisessa yhteistyössä, kun se parantaa kuntien ja alueiden välistä yhteistyötä. Pohjoiskalotin neuvosto auttaa osaltaan kehittämään rajat ylittäviä ratkaisuja yhteisiin ongelmiin.

Berliinin muurin kaatumisen jälkeen ja Barentsin yhteistyön käynnistymisen myötä vuonna 1993 Pohjoiskalotille avautui uusia mahdollisuuksia.

-Vuonna 1995 saatiin Interreg-ohjelmat, mikä on kasvattanut koko ajan kiinnostusta aluettamme kohtaan. Pohjoiskalotti ja Arktis ovat tänään kaikkien huulilla. Pohjoiskalotin neuvosto on osaltaan vaikuttanut tähän kehitykseen ja pyrkii nykyisinkin lisäämään ihmisten ja yritysten kiinnostusta aluetta kohtaan. Systemaattisemmalla työllä voimme viedä yhteistyötä eteenpäin. Poistetaan rajaesteet ja kartoitetaan yhteinen osaaminen, Vassvik sanoi.

Monikulttuurinen kaupunki

Vesisaaren kaupunginjohtaja Hans-Jacob Bönå oli iloinen, että Pohjoiskalotin neuvoston 50-vuotisjuhla järjestettiin hänen kunnassaan.

-Vesisaari on erittäin monikulttuurinen kunta. Toisen maailmansodan aikana kaupunki hävitettiin, mutta tilalle olemme rakentaneet nykyaikaisen kaupungin. Vesisaari on kansainvälinen paikka, josta löytyy kulttuurien edustajien eri puolilta maailmaa. Pohjoiskalotin neuvosto on tärkeä yhteistyöorganisaatio, joka edistää Pohjoiskalotin alueen suotuisaa kehitystä, Bönå totesi.