2018, Uutinen 12.09.2018 Paula Mikkola
-Ruotsissa sairaanhoidossa on julkinen monopoli, olipa hoito yksityistä tai julkista. Kaikki hoitokulut maksetaan verovaroista. Näin sanoin entinen Tukholman Suomen suurlähetystön sosiaalineuvos ja alan asiantuntija Anne Eriksson Rajaneuvonnan Hanasaaren tapahtumassa.

Eriksson puhui tilaisuudessa Ruotsin vapaasta hoitovalinnasta yritystoiminnan näkökulmasta. 

-Ruotsin ja Suomen välinen ero  on siinä, että Suomessa yksityisen hoidon maksaa sen käyttäjä eikä sitä makseta julkisista varoista, Eriksson kertoi. 

Asiakas valitsee hoidon laadun

Suomessa on kymmenen vuotta pohdittu uutta hoitovalintajärjestelmää.

-Asiakas valitsee itse, minkä laatuista hoitoa hän hakee ja maksaa sen mukaisesti, Eriksson selitti. 

Ruotsissa on kaksi eri mallia 

Ruotsissa kaikki hoitopalvelut kilpailutetaan sairaalatasolla. 

-Terveyskeskuksia ja sairaaloita voi perustaa vapaasti. Asiakkaat valitsevat sitten oman hoitopaikkansa. Ruotsissa on 21 erilaista mallia hoitopalveluiden järjestämisestä. Kaikilla maakäräjillä on oma järjestelmänsä, jonka lakisääteisesti pitää mahdollistaa vapaa valinta, Eriksson kertoi. 

Maakäräjävero

Maakäräjät eivät voi estää yksityistä toimintaa, siitä huolimatta että hoitokulut maksetaan maakäräjäverolla. 

-Laki sanoo, ettei yksityisiä toimijoita saa estää toimimasta, vaikka niille meneekin näin osa verotuloista. Voi käydä myös niin, että mitä enemmän yksityisiä toimijoita syntyy, sitä vähemmän julkista hoitoa on tarjolla, Eriksson totesi. 

Sosiaalipalvelut

Tämä koskee myös sosiaalipalveluita. 

-Tällä alalla on monia yksityisiä toimijoita ja kuntien välillä suuria eroja. Esimerkiksi Nackassa kunta arvioi kotipalvelun tarpeen. Kunnallista kotipalvelua ei kuitenkaan ole vaan se on ulkoistettu yksityisille toimijoille, Eriksson kertoi. 

ärjestelmä suosii suhteellisen terveitä henkilöitä

Suomessa on myös vapaa hoitovalinta, mutta yksityisiä palveluita ei makseta verovaroista. 

-Vapaa hoitovalinta suosii niitä, jotka tarvitsevat vain vähän apua ja joiden hoitokulut ovat alhaisia. Ne, joilla on useita vaivoja, ovat usein vähävaraisempia ja hoitokulut vievät suuremman osan heidän tuloistaan, Eriksson totesi. 

Voittoa verovaroilla

Ruotsissa ja Suomessakin käydään poliittista keskustelua siitä, voidaanko yksityisyritysten sallia tehdä voittoa verovaroilla. 

-Tämä on ideologinen kysymys ja yksi tärkeä teema syksyn vaaleissa Ruotsissa. Lähtökohtana pitäisi olla se, että potilas itse saa valita haluamansa hoidon keskustelemalla hoitohenkilökunnan kanssa. Tällä hetkellä järjestelmä ohjaa toimintaa. Byrokraattien ei pitäisi sekaantua siihen, miten hoito käytännössä toteutetaan. Se on hoidon asiantuntijoiden tehtävä, Eriksson sanoi. 

Potilasturvallisuus

Potilasturvallisuus on toinen ongelma.

-Millä tavalla yksityiset toimijat hoitavat potilasrekisterin ja miten ne toimivat yhteistyössä julkisen hoidon kanssa? Nämä ovat tärkeitä kysymyksiä, jotka tulee ratkaista, Eriksson totesi