2020, Uutinen 15.04.2020 Paula Mikkola
Saamelaiset tarvitsevat lisää EU-osaamista, mutta myös EU tarvitsee lisää tietoa saamelaisista. Tämä on pohjana ”EU:n ja Saamenmaan välisen tiedonpuutteen korjaaminen” Interreg-hankkeelle. -Kysymys tuli ajankohtaiseksi, kun Suomi ja Ruotsi liittyivät EU:n jäseniksi 1995 ja Norja päätti jäädä EU:n ulkopuolelle. Silloin osa Saamenmaasta tuli myös osaksi EU:ta, kertoi Saamelaisneuvoston Niila Inga, kun hän esitteli hanketta Interreg Pohjoisen tapahtumassa Jokkmokissa.  

Pohjoismainen Saamelaisneuvosto vastaa hankkeesta yhdessä Suoma Sámi Nuorat ry:n kanssa. Hanke on saanut rahoitusta Interreg Pohjoisen lisäksi Region Norrbottenilta, Lapin liitolta, Region Västerbottenilta, Finnmarkin maakuntahallinnolta (joka on sittemmin yhdistetty Tromsin maakuntahallintoon) ja Saamelaisneuvostolta.

Saamenmaan ja EU:n väliset kysymykset

Hanke käynnistyi 2019 ja kestää vuoteen 2022 saakka.

-Hankkeen päätavoitteena on vahvistaa EU:n ja Saamenmaan välisiä suhteita. Sitä varten luodaan mm. yhteinen tietoalusta Saamenmaan ja EU:n välisille kysymyksille sekä laaditaan saamelaisille oma EU-strategia, Inga kertoi.

Neljä osaa

Hanke on jaettu neljään osakokonaisuuteen.

* Tärkeitä EU-Saamenmaa kysymyksiä käsittelevät moduulipohjaiset kurssit

* Harjoittelijavaihto-ohjelma saamelaisopiskelijoille

* Saamelaisasiantuntijoista koostuva ajatushautomo

* Saamelaisviikko Brysselissä vuonna 2022.

Saamelaiset EU-kurssit

Kurssit käsittelevät asioita, jotka ovat tärkeitä saamelaisten ja EU:n välisissä suhteissa.

-Niiden sisältö voi käsitellä EU:n sisämarkkinoita ja saamelaisia elinkeinoja (poronhoitoa, käsitöitä ja ruokaa), EU:n politiikkaa, saamelaisia lobbaajia tai miten haetaan EU-tukea. Monelle saamelaiselle pelkkä hakemuksen tekeminen voi olla iso haaste, Inga kertoi.

EU vaikuttaa moniin asioihin saamelaisten arkipäivässä.

-Me saamelaiset tiedämme liian vähän EU:sta ja EU tietää liian vähän saamelaisista, vaikka olemme riippuvaisia toisistamme. Siksi tietämyksen ja osaamisen pitää parantua molemmilla tahoilla, Inga totesi.

Ohjaajia

Harjoittelijavaihto-ohjelmassa hyödynnetään ohjaajia (mentoreita).

-Kaikissa kolmessa maassa saamelaisia avustavat ohjaajat, jotka ovat erikoistuneet tiettyihin asioihin, esimerkiksi kulttuuri- tai ympäristökysymyksiin. Eri maiden saamelaisopiskelijoiden välille kehitetään myös vaihtoa niin, että voimme oppia toisiltamme, Inga selitti.

Osallistujia on tarkoitus löytää ilmoitusten avulla.

-Aiomme lähiaikoina palkata kolme nuorta ohjaajaa, Inga kertoi.

Asiantuntijoita

Ajatushautomossa eri alojen asiantuntijat kokoontuvat vaihtamaan tietoja.

-Meillä on kuusi asiantuntijaa, kaksi joka maasta, jotka työskentelevät EU-kysymysten parissa vuosien 2020 ja 2021 aikana. Asiantuntijoiden ensimmäinen tapaaminen on sovittu tämän vuoden toukokuuhun, Inga kertoi.

Saamelaisviikko Brysselissä

Hankkeeseen sisältyy myös saamelaisen viikon järjestäminen Brysselissä vuonna 2022.

-Siellä tulemme esittelemään saamelaiskulttuurin eri muotoja. Se sisältää poronhoitoa, saamelaista perinnekäsityötä, saamelaista politiikkaa ja saamelaista ruokaa. Tähtäimenä on viikon avulla vahvistaa EU:n ja saamelaisten välisiä yhteyksiä. Tarvitsemme lisää kontakteja, jotka hyödyttävät sekä saamelaisyhteisöä että EU:ta. Suunnitelmana on myös, että vuoden 2022 jälkeen saamelaisviikko järjestettäisi jatkossa Brysselissä vuosittain, Inga kertoi.