2017, Uutinen 24.03.2017 Paula Mikkola
Pohjoiskalotin rajaneuvonnassa käsiteltiin yli 100 erilaista rajaestekysymystä vuoden 2016 aikana.

Styrgruppsmöte Torneå

Pohjoiskalotin rajaneuvonnan ohjausryhmä käsitteli vuoden 2016 toimintakertomuksen maaliskuun kokouksessaan Torniossa. Osallistujien mielestä toiminnan tilastot ovat vaikuttavia. Luvut osoittavat, että rajaneuvonta toimii tällä hetkellä kapasiteettinsa äärirajoilla. Yhteydenottojen määrä ei toimintavuosien aikana ole vähentynyt.

Valtaosa yhteydenotoista tulee yksityishenkilöiltä

Reilusti yli puolet rajaneuvontaan tulevista yhteydenotoista tulee yksityishenkilöiltä. Eniten niitä tulee suomalaisilta, mutta kysymyksiä tulee myös Norjasta ja Ruotsista. Monet ongelmat saadaan ratkaistua, kun ollaan yhteydessä asiasta vastaavaan viranomaiseen. Usein ongelman syyksi todetaan asiakkaan saama epäselvä tieto tai viranomaisen tiedonpuute.

Erityisen haasteelliseksi yksityishenkilöt kokevat nykyisen viranomaisviestinnän, jota varten asiakkaalta vaaditaan sähköinen henkilötunnus, jolla palveluihin kirjaudutaan. Ulkomaalaisen saamalla tunnuksella ei ole aina päässyt käsiksi kaikkiin itseä koskeviin tietoihin tai palveluihin.

Sosiaaliturvaa koskevat päätökset, henkilöverotus, rajatyöntekijää koskevat määräykset, työsuhdeasiat tai ammatillisen tutkinnon hyväksyminen toisessa maassa ovat kaikkien tavanomaisimpia kysymyksiä, joita Rajaneuvonnan avustuksella selvitetään.

Yrityksiä kiinnostavat Norjan rakennusinvestoinnit

Yrityksiltä tulleiden yhteydenottojen määrä on kasvanut merkittävästi etenkin rajaneuvonnan Skibotnin toimipisteessä.  Se osoittaa, että tieto Norjaan suunnitelluista rakennusinvestoinneista on kiirinyt Suomeen ja Ruotsiin. Yritykset etsivät tietoja muun muassa liiketoimintamuodoista, rahoituksesta, yhteysverkostoista, verotuksesta ja henkilöstön palkkaamisesta.

Elinkeinoelämän rajaesteitä pyritään ratkaisemaan tänä vuonna useammalla taholla; ne ovat painopisteenä Pohjoismaiden rajaestetyöverkostossa sekä Pohjoismaiden neuvoston työlistalla. Pohjoiskalotin rajaneuvonnan tarjoamaa yrityksille suunnattua palvelua kehitetään Interreg-hankkeen avulla, joka 2017-2019 aikana etsii toimintamalleja, joiden avulla ajankohtainen tieto saadaan nopeasti välitettyä yrityksille.

Rajaneuvonta uusii nettisivujaan

Pohjoiskalotin rajaneuvontaan on tekeillä uudet nettisivut, jotka on tarkoitus avata yleisölle ennen kesälomia. Sivuilla tulee jatkossa olemaan tietoa rajat ylittävään toimintaan liittyvistä asioista. Tietoa on tarjolla sekä yksityishenkilöille että yrityksille Norjassa, Ruotsissa ja Suomessa.