Uutinen 18.05.2022 Paula Mikkola
-Ukrainan sota on muuttanut suunniteltua Arktiksen biotalousyhteistyötä ja EU:n vihreää siirtymää tällä alueella. Emme tiedä varmasti, mikä kaikki muuttuu ja kuinka nopeasti. Näin kertoi Pohjois-Norjan Eurooppa-toimiston Tina Helen Melfjord, kun hän Itä- ja Pohjois-Suomen Eurooppa-toimiston Tiia Talvisaran kanssa esitteli biotalouden ja energian arktista strategiaa Skellefteån NSPA-tapahtumassa.

Strategia vahvistaa, että biotalous ja energia ovat erittäin tärkeitä NSPA-verkostoon kuuluville alueille.

-Strategiatyön tarkoituksena on lisätä rajat ylittävää yhteistyötä näissä EU-teemoissa ja vaikuttaa EU-politiikan kehitykseen, Tiia Talvisara kertoi.

Vihreä siirtymä

EU:n vihreään siirtymään sisältyy sellaisia asioita kuten teollisuuden siirtyminen puhtaaseen ja kiertotalouteen, uusiutuvan energian tuotannon ja käytön lisääminen, ympäristömyrkkyjen poistaminen ja kestävän kehityksen tahdin nopeuttaminen.

Vihreää vetyä

Yksi energiaan liittyvä kysymys on vihreän vedyn käytön kehittäminen.

-Olemme pyrkineet luomaan yhteiset vedyn tuotantoa koskevat säännöt. Norjalla, Ruotsilla ja Suomella on erilaiset sähköntuotannon säännöt ja tällä saattaa olla negatiivinen vaikutus vedyn vihreälle tuotannolle, Tina Helen Melfjord kertoi.

Arktinen alusta

NSPA on rakentanut arktisen vety-yhteistyön alustan.

-Se on aivan tuore alusta, jolla voimme jakaa tietoa ja kokemuksia sekä vetyyn liittyviä yhteistyömahdollisuuksia. Kokemusten vaihtoa varten tulemme järjestämään virtuaalisia kokouksia joka neljäs viikko, Melfjord kertoi.

Tulevaisuutta varten nyt jatketaan arktisen vety-yhteistyön alustan kehittämistä, tehdään töitä sinisen ja vihreän energian parissa ja tutkitaan miten ne voisi yhdistää.

Kent Lidman