Uutinen 01.06.2022 Paula Mikkola
-Oma tulevaisuus kiinnostaa kaikkia ihmisiä. On tärkeää antaa tilaa kaikille, eri-ikäisten, eri asioista kiinnostuneiden, erilaisten toimintamallien ja muiden ryhmien näkemyksille. Tätä mieltä oli Luulajan teknisen yliopiston tutkija Eugenia Segerstedt, joka keskusteli Ruotsin Föreningen Nordenin ohjelmavastaava Emelie Dahlström-Ravnin kanssa Pohjoiskalottikonferenssissa aiheesta ”Osallistuminen ja vaikuttaminen – kansalaisten uusia mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnan kehittämiseen”.

Eugenia Segerstedt on tutkinut väitöskirjaansa varten Kiirunan ja Jällivaara/Malmbergetin yhteisöjen muutosta.

-Visioiden pohjana on yhdessä tekeminen. Muutosten aikana visioilla on ratkaiseva merkitys, sillä visioiden pohjalta tehdään päätöksiä tulevaisuudesta. Päätöksiä tehtäessä on tärkeää ottaa huomioon mahdollisimman monia näkemyksiä ja tarkastella asioita useista eri näkökulmista, Segerstedt sanoi.

Elävää demokratiaa

Miten luodaan hyvä keskusteluyhteys kansalaisiin ja saadaan kerättyä mahdollisimman monia näkökulmia päätöksentekijöiden tietoon?

-Kansanvaltaa pitää toteuttaa käytännön työssä eikä vain odottaa joka neljäs vuosi pidettäviä vaaleja, Dahlström-Ravn sanoi.

-Paljon riippuu siitä, millä tavoin ja keneltä kysytään. Vaikuttamisen mahdollisuudet ovat erilaisia. Olemme kokeilleet eri menetelmiä Kiirunan tutkimuksessamme, Segerstedt kertoi.

Väsytty sähköisiin kokouksiin

Emelie Dahlström-Ravnin mielestä ihmiset ovat pandemian aikana kyllästyneet digitaalisiin kokouksiin.

-Olemme saaneet osallistua sähköisiin kokouksiin väsymiseen asti. Kaipaamme nyt tällaisia kokouksia, joissa pääsemme fyysisesti tapaamaan muita ihmisiä, hän totesi.

Erilaisia ilmenemismuotoja

Eugenia Segerstedt kertoi, että osallisuus voi toteutua eri muodoissa.

-On tärkeää osallistua uusilla tavoilla. Muutoksen edellä voi koota esimerkiksi facebook-ryhmän tai perustaa vanhempainryhmän, kun kouluun on tulossa joku muutos. Tärkeintä on osallisuus ja osallistuminen, joka käytännössä voi toteutua eri keinojen kautta, Segerstedt sanoi. 

Kent Lidman