2020, Uutinen 13.11.2020 Paula Mikkola
-Yhteistyön lisäämiseen tähtäävässä toimintajulistuksessa ehdotetaan toimenpiteitä neljällä sektorilla, jotka ovat aluekehitys, sosiaalisesti kestävä kehitys, rajatylittävä työperäinen liikkuvuus ja sähköisten palveluiden kehittäminen. Näin kertoi Oulun yliopiston Mervi Heikkinen Academic North Interreghankkeen päätöstapahtumassa. Koronaepidemiasta johtuvien kokoontumisrajoitusten vuoksi konferenssi järjestettiin virtuaalisesti netin kautta.

Academic North hanketta on toteutettu kaksi vuotta ja päätarkoituksena on helpottaa akateemista, työperäistä liikkuvuutta Suomen, Ruotsin ja Norjan välillä. Hankkeen budjetti oli yli 530 000 euroa, josta suurimman osan rahoitti Interreg Pohjoinen ohjelma. Hankkeen vetäjänä on ollut Oulun yliopisto ja kumppaneina Luulajan teknillinen yliopisto ja Norjan arktinen yliopisto Tromssassa.

Arktinen viisikko

Hankkeen mukaan tutkimus ja innovaatiot ovat kehityksen avaimia arktisella alueella. Siinä arktisella ”Arctic Five” viisikolla on tärkeä rooli. Termi tarkoittaa Tromssan, Rovaniemen, Oulun, Luulajan ja Uumajan yliopistojen välistä yhteistyötä. Yksi hankkeen tavoitteista oli kehittää yhteistyötä laajemmalle, entistä useampiin arktisen alueen kehitykseen liittyviin teemoihin.

Rajat ylittävä työnhaku

Hankkeen päätöskonferenssiin, Arctic North Summitiin, oli kutsuttu useita puhujia eri yliopistoista sekä Ruotsin ja Suomen pohjoismaisen yhteistyön ministerit. Ohjelma käsitteli rajat ylittävää työnhakua pohjoisessa, rekrytointiprosesseja, yhdenvertaisuuskysymyksiä työelämässä sekä työvoiman rajat ylittävän lainaamisen tukemista. Näistä lisää myöhemmissä artikkeleissa.

Toimenpidesuunnitelma

Hanke julkaisi loppuasiakirjan, joka on otsikoitu Akateemisen Pohjolan toimintajulistus. Siinä todetaan, että 1950-luvun alussa solmitun pohjoismaisen passiunionin myötä Pohjoismaiden kansalaiset ovat voineet vapaasti liikkua ja käydä töissä toisessa Pohjoismaassa ilman oleskelu- tai työlupaa. Nykyaikainen tietotekniikka on sittemmin lisännyt työelämän joustavuutta entistä enemmän.

Hanke ehdottaa erityisesti neljää toimintoa, joilla pyritään helpottamaan työelämää ja yhteistyötä pohjoismaiden rajojen yli sekä parantamaan sukupuolten välistä tasa-arvoa.

Aluekehitys

Tarvitaan aluekehityssuunnitelma, jolla viiden arktisen yliopiston, yksityisten yritysten ja julkisen sektorin välistä yhteistyötä ja keskinäistä yhteydenpitoa lisätään. Yliopistojen tutkimusta ja innovaatiotoimintaa pitää kehittää yhdessä, jotta voidaan vastata alueen työelämän ja palveluiden tarpeisiin. Sen lisäksi viiden arktisen yliopiston, elinkeinoelämän ja julkisen sektorin tulee yhdessä työskennellä sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumiseksi.

Sosiaalisesti kestävä kehitys

Sosiaalisesti kestävän kehityksen luomisessa tasavertaisuus, moninaisuus ja painotukset ovat tärkeitä. Se tarkoittaa myös, että työpaikan takia uudelle paikkakunnalle muuttavien puolisoja tuetaan työpaikan ja asunnon hankinnassa, lastenhoidon järjestämisessä ja muissa tarvittavissa käytännön asioissa. Arktinen viisikko, yritykset ja julkinen sektori etsivät uusia työntekijöitä yhteisen nettisivuston ja sosiaalisen median kautta.

Rajat ylittävä liikkuvuus

Rajat ylittävän työperäisen liikkuvuuden näkökulmasta on tärkeää, että Pohjoismaiden neuvosto ja kansalliset parlamentit poistavat rajaesteitä, muuta byrokratiaa ja käytännön hankaluuksia, jotka vaikeuttavat työelämän rajat ylittävää pohjoismaista liikkuvuutta.

Yhtenä ratkaisuna on ehdotettu ns. rajapassia henkilöille, jotka elävät ja käyvät töissä pohjoisessa. Alueen viranomaisten tulee etsiä uusia luovia tapoja ratkaista ne ongelmat, joita rajat ylittävään liikkuvuuteen sisältyy, esimerkiksi eläkkeisiin, sosiaaliturvaan tai vakuutuksiin liittyen.

Sähköiset palvelut

Sähköisiä palveluita voidaan kehittää monella alalla rajat ylittävästi, esimerkiksi rajatonta etätyötä, etäopetusta ja paljon muuta.

Toisessa maassa toimivalle yritykselle työskentelyyn liittyy monia rajaesteitä, jotka koskevat esimerkiksi verotusta tai sosiaaliturvaa. Niihin pitää löytää nopeasti ratkaisuja. Pohjoismaiden neuvoston ja pohjoismaisten parlamenttien pitää tehdä rajat ylittävä työnteko yksinkertaisemmaksi myös etätyön osalta.