Uutinen 11.05.2023 Kent Lidman
Lappi ja Itä-Suomi ovat niiden Euroopan alueiden joukossa, joissa väestönmuutos on suurin vuoteen 2050 mennessä. Näillä alueilla työikäisen väestön määrä vähenee eniten. Näin kertoi EU-komission DG REGIO:sta Benoit Nadler Pohjoiskalotin neuvoston Brysselin kokouksessa.

Jos tähän muutokseen ei puututa, se johtaa uusiin, entisestään suurempiin eroihin Euroopan eri alueiden välillä sitä mukaa, kun väestö ikääntyy ja osaaminen alueelta vähenee. Tämä tulee vaikuttamaan Euroopan väestönkehityksen karttaan ja heikentämään EU:n kilpailukykyä.

Osaavan työvoiman houkuttelu

Jotta tämän kehityksen kielteisiltä vaikutuksilta voitaisiin Euroopassa välttyä, EU-komissio on julkaissut tiedonannon ”Osaamispotentiaali käyttöön Euroopan alueilla”. Se on panostus, jolla tuetaan niitä EU-alueita, joissa työikäinen väestö vähenee kiihtyvällä vauhdilla. Keinoina ovat koulutus, tarvittavan osaamisen houkutteleminen alueille ja siitä kiinni pitäminen.

Suuria haasteita

Benoit Nadler esitteli EU-komission raportin väestönmuutosten seuraamuksista, joka täydensi vuoden 2020 väestönkehitysraporttia. Siitä käy ilmi, että viime vuosien tapahtumista huolimatta (covid-pandemia, Brexit ja Ukrainan sota) EU:lla on edessään suuria väestönkehityksen haasteita.  

– Työikäisen väestön määrä väheni 3,5 miljoonalla vuosien 2015–2020 aikana. Jos sama kehitys jatkuu, niin työikäisen väestön määrä tulee vähenemään 35 miljoonalla vuoteen 2050 mennessä, Nadler kertoi.

Alueilla suuri ammattitaitoisen työvoiman vajaus

Väestön väheneminen johtuu pääasiassa luonnollisesta poistumasta, joka on aluekohtaisesti eri suuruista.

-EU:ssa 46 aluetta kärsii jo nyt suuresta ammattitaitoisen työvoiman puutteesta, mikä vastaa 16 prosenttia EU:n asukkaista. Sen lisäksi vielä 36 alueella on suuri riski joutua pulaan osaavan työvoiman saatavuudessa. Se vastaa 13 prosenttia koko EU:n asukkaista, Nadler selitti.

Tuntuu Lapissa

Niin Lappi ja Itä-Suomi kuin jotkut alueet Länsi-Suomessakin ovat EU:ssa niitä, joissa osaavan työvoiman pula tuntuu pahimmin väestönkehityksen muutosten vuoksi.

-Niille alueille on tulossa suuria haasteita sekä työmarkkinoilla että koulutusjärjestelmissä. Tämä voi vaikuttaa heikentävästi myös yhteiskunnan tarjoamiin palveluihin, Nadler totesi.

Haasteista selviytyminen

Näistä haasteista on kuitenkin mahdollista selviytyä.

-Tarvitaan investointeja ja uudistumista. Monet EU:n instrumentit voivat auttaa selviytymään näistä haasteista. Meillä on useita esimerkkejä onnistuneista alueellisista ja kansallisista panostuksista haasteiden ylittämiseen, Nadler kertoi.

EU-tukea  

EU tulee kehittämään erilaisia mekanismeja, joilla haasteisiin voidaan vastata.

-Alueille voidaan myöntää suoraa tukea väestönkehityksen muutoksen vaikutusten vähentämiseen. Rahallista tukea voi saada eri muodoissa, teknisenä tukena, alueiden välisten innovaatioiden tukena, kaupungistumisaloitteina tai kehittämällä EU:n koheesiopolitiikkaa, Nadler luetteli.

Kent Lidman