Uutinen 19.02.2023 Kent Lidman
Ilo oli suuri, kun WasteLess Karelia julistettiin vuoden 2022 Arktisen hankepalkinnon voittajaksi. Suomen Barentsin ja pohjoismaisen ulottuvuuden suurlähettiläs Jari Vilén luovutti palkintoveistoksen neljälle voittajahanketta edustaneelle henkilölle.

-Pohjoisen alueilla on meneillä monia suuria hankkeita, jotka inspiroivat niin meitä kuin muitakin alueita, Vilén sanoi luovuttaessaan voittajille palkinnon Oulussa pidetyssä juhlassa.

Vuotuinen kilpailu hankkeille

Arctic Awards on vuosittain järjestettävä kilpailu, jota on toteutettu vuodesta 2017 lähtien. Korona-pandemian aikana kilpailussa oli tauko, mutta vuonna 2022 kilpailtiin jälleen. Tarkoituksena on nostaa erityisesti esiin hankkeita, jotka käsittelevät arktisille alueille tärkeitä teemoja.

Kestävä kehitys painopisteenä

Tänä vuonna kaikki viisi, alkujaan vuosille 2014-2020 arktisiksi yhteistyöohjelmiksi luonnehdittua ohjelmaa – Pohjoinen periferia ja Arktis, Interreg Botnia-Atlantica, Interreg Pohjoinen, Kolarctic CBC ja Karelia CBC – nimesivät kukin kaksi hanke-ehdokasta, joissa keskityttiin arktisen alueen kestävään kehitykseen ja joissa arktisen alueen ihmisten olivat vahvasti mukana.

Kymmenen nimettyä ehdokasta

Ne kymmenen hanketta, jotka asetettiin ehdolle, olivat WasteLess Karelia, Folkverkstan, ReArc, Grude, FAIR, Arctisen, Bothnia Nutrient Recycling PeatStop, Arctaqua ja Popcorn.

Puolueeton jury, johon kuului ohjelmien edustajia ja kaksi VIP-jäsentä, suurlähettiläs ja Barentsin neuvoston virkamieskomitean puheenjohtaja Jari Vilén sekä Islannin nuorison ympäristöliiton puheenjohtaja Tinna Hallgrímsdóttir, valitsi joukosta kolme finalistia.

Loppusuoralle pääsivät seuraavat hankkeet:

WasteLess Karelia (jätteetön Karjala)

Hankkeessa on rakennettu Karjalan kylissä syntyville jätteille keräys- ja lajittelupisteitä. Ennen hanketta Suomen kylissä etäisyydet keräys- ja lajittelupisteisiin olivat pitkiä. Venäjän puolen kylissä ei käytännössä ollut lainkaan järjestettyä keräystä. Hankkeen aikana seka- ja lajitellulle jätteelle on rakennettu 11 keräyspistettä.

Hanke on parantanut jätteenkäsittelyn osaamista, lisännyt paikallisille asukkaille ja kyläyhdistyksille jätehuollon mahdollisuuksia sekä järjestänyt paikallisille kouluille opetusta jätteiden käsittelystä.

Grude – vihreää maaseututaloutta

Hanke on kerännyt, jalostanut ja levittänyt tietoa vihreästä taloudesta ja materiaalitehokkuudesta, joiden avulla luodaan kestäviä arktisia yhteisöjä.  

Vihreä talous on harvaan asutuille alueille erinomainen tilaisuus ottaa käyttöön paikallisia luonnonvaroja ja hyödyntää asukkaiden osaamista. Vihreästä siirtymästä hyötyvät etenkin kunnat, yritykset ja paikalliset asukkaat. Hankkeessa on järjestetty runsaat 60 alueellista ja kansallista tilaisuutta, joissa on käsitelty erilaisia kiertotalouteen liittyviä teemoja. Kohderyhminä ovat olleet julkiset toimijat, päätöksentekijät, paikalliset pk-yritykset ja asukkaat. Kaikki toiminta on suoraan koitunut alueen asukkaiden eduksi, kun se on edistänyt kuntien ja niissä toimivien yritysten myönteistä kehitystä.

FAIR

Hanke etsii innovaatioita, joilla nopeutetaan alueiden sähköisen lentoliikenteen toteutumista. Hanke on toteuttanut sähköisten lentojen kokeiluja Merenkurkun ja Nordlannin välillä. Alue käsittää vuoristoja, sisämaata ja merialueita, jotka ovat samanlaisia muiden arktisten alueiden kanssa. Tämä koskee myös pitkiä etäisyyksiä paikkakuntien välillä ja huonosti toimivia, vähäisiä liikenneyhteyksiä. Uusi tekniikka voi yhdistää alueita tehokkaasti ja mahdollistaa muun rajat ylittävän yhteistyön kasvun arktisella alueella.

Yleisöäänestyksen tuloksena voittajaksi saatiin WasteLess Karelia.

Kent Lidman